Kuidas ehitada head ja vastupidavat kivisillutisest teed?

Kõige lihtsam on valida hea ehitaja. Kui aga ise ehitada või soovite jälgida, et ehitaja teeks korralikku tööd, siis toon siia mõned tähelepanekud enimlevinud vigadest, mida tänavakivide paigaldusel tehakse. Päris sageli kutsutakse hinnapakkumiste tegemisteks platsidele, kus sillutis on ära vajunud, tekkinud roopad, külmakerked jne. Tihti on ehitusvigade parandamine, kulukas, aluse ehitamisel tehtud vigu on palju lihtsam ja odavam vältida kohe, esimest korda platsi ehitades. Kuidas head ehitajat leida on teine teema. Tasuks olla ettevaatlik väga odavate pakkujate suhtes, korralikku tööd ei saa odavalt. Mina ettevõtte juhina olen aru saanud, et kõige tõhusam ja usaldusväärsem reklaam on teiste klientide soovitused. Seetõttu pööran kvaliteedile suurt rõhku.

Tavalised vead mis tänavakivide paigaldusel tehakse:

Ebapiisav väljakaeve: pinnase väljakaeve on vajalik, kuna kasvupinnas orgaanilise materjalina ei ole stabiilne, on külmakerkeohtlik, tekivad vajumised ja muhud. Olulised küsimused: kui palju välja kaevata, kas kasutada geotekstiili? Reeglina tuleb kasvupinnas välja kaevata ja täita mineraalsete materjalidega (liiv, kruus, killustik). Geotekstiiliga saame parandada ebastabiilsete pinnaste kandevõimet ja eraldada materjale, et vältida näiteks killustikku nn uppumist pehmemasse pinnasesse. Tugevate ja stabiilsete aluspindade puhul- paas, kruus. ei ole geotekstiili kasutamine vajalik.

Ebapiisav materjalide tihendamine- ebapiisava materjalide tihendamise tõttu tekivad järeltihenemised, sillutise pind vajub allapoole.

Valede materjalide kasutamine. Tee ehitusel tuleb läbi mõelda selle kasutusotstarve ja koormus. Vastavalt sellele saab planeerida optimaalse rahalise kuluga aluskihi ehitust. Sõltuvalt geoloogilistest eripäradest, pinnase koostisest võib erinevates piirkondades tee või parkla ehitus maksta väga erinevalt. Tuleb kasutada vastavalt tee koormusele, õigeid fraktsioone killustikku. Suure-fraktsioonilised killustikud on suurema kandevõimega, samas tuleb suure fraktsiooniga killustik peenamaga korralikult kinni kiiluda, et ei tekiks paigalduskihi uhtumist killustiku vahele.

Liiga paks kiht paigalduskihina. Paigalduskiht on koostiselt peenefraktsiooniline. Kas kasutada tavalist kvartsliiva, kiviliiva või peenkillustikku n 2-8 mm, igal juhul tuleks paigalduskihi ehitusel lähtuda põhimõttest, et mida õhem kiht seda parem. Optimaalne oleks 30-50 mm. Paksemate kihtide puhul võib tekkida suurema koormusega kohtades materjalide ümberpaiknemine-roopad sissesõiduteel. Jalgsi kasutatavates kohtades see nii suurt mõju ei avalda.

Paigalduskihi vajumine korralikult kinnikiilumata fraktsioonide vahele: N: kasutades kandekihina 16-32 paekivikillustikku ja paigalduskihina kvartsliiva, võib olla üsna kindel, et see liiv kaob lõpuks kõik killustiku vahele ära ja plats vajub 3-5 cm.

Kõverad vuugid: kivisillutise vuugid moodustavad üldjuhul sirged read või mingi muu korrapärase vuugi, kõverad nn read, ei ole ilusad silmale vaadata.

Ebatasasused: muhud- lohud-aluspinna ettevalmistamise vead, juhttorud kõverad või halvasti paigutatud. 

Äärekivi paigalduse vead: Äärekivi paigaldamine nn: segupatjade peale, põhi tehakse suure varuga, visatakse kaks pätsikest segu alla ja koputatakse äärekivi õigele kõrgusele. Selliselt äärekivi ei paigaldata, äärekivi all olev betoonpadi peab olema, kogu kivi ulatuses ja äärekivi tuleb korralikult tihedalt betooni sisse paika lüüa, lisaks nõutav kogus betooni toestuseks.

Äärekivi otsad on liiga kokku paigutatud: ei tohi nii paigaldada, kõik selliselt kokku pandud servad murduvad. Tuleb jätta vuugivahe 2-4 mm.

Tänavakivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal - Tel. 5255851